Anmälan till officiell utställning i samband med Fjord-SM

Utställning för Fjordhästar registrerade med raskod 24 Tid o Plats: Lördagen den 27 Juli 2024 på Björbäcks ridanläggning i Våxtorp 

Domare Linnea Ornstein 

Förfrågningar till Lars-Göran Linde mail. lg_fam@msn.com Mob 0768 296557

Anmälan enligt nedan formulär eller via blankett längst ner på sidan. 

FORMULÄR