Tidprogram

Här kommer ett samlat tidsprogram för år 2024 finnas.

Önskar du mer information kring våra sponsorer och utställare så håll koll på vår facebook & instagram.