Tävlingsregler

Nedan finns alla nyttiga länkar och information gällande reglemente och klasser för årets SM


Kronos 287 Västervik 2019
Kronos 287 Västervik 2019

Tävlingsregler

På SFF's hemsida finns det gällande tävlingsreglementena. 
Där finns information kring SM-klasser, unghästchampionatet och SM för juniorer. 

Följ denna länk för att komma till reglementet:

https://fjordhastforeningen.se/tavling/t%C3%A4vlingsreglemente%20sm.html 

I övrigt gäller Svenska ridsportförbundets TR (storhäst) 

Dessa hittar ni via denna länk: 

https://www.ridsport.se/Tavling/Tavlingsreglemente/Övrig information


Deltagande Öppenklass Junior/Unghäst:

Du som startar en junior eller unghästchampionatsklass har möjlighet att delta i den öppna klassen och slåss om dessa placeringar som går med samma svårighetsgrad. Tex. LD hoppning junior, kan delta i LD hoppning öppen. Du anmäler dig genom att klicka i medverkan öppen klass i listor på tdb. Kostnaden är 100 kr/klass. Startar du flera klasser och vill delta i öppenklass på alla dessa starter, skriv detta i meddelande på tdb.

Lagklass:

Tre stycken olika grenar och ekipage skall ingå. En person anmäler laget och skickar in vilka som ingår, vilka klasser man valt att samla poäng i och ett lagnamn till kontakt-fjordsm2020@outlook.com. Ekipagen kvalar till klasserna enligt TR. Lagen får blanda juniorer och seniorer.
Olika placeringar ger olika poäng och det lag med flest poäng vinner.

SM-brukskörning och Allrounden

Vid start i både SM-brukskörning och allroundens brukskörning skall ekipaget anmälas till båda grenarna för att vara startberättigad i båda. Dock startar ekipaget enbart en
gång och kan därför deltaga i ytterligare en gren under den dagen. Banan kommer att vara uppdelad så att allroundens moment "plockas bort" i början/slutet av banan. Den som startar SM-brukskörningen men också deltar i allrounden kör hela banan men klockas med två oilka tider. Dom moment som ej räknas med i allroundens bana plockas bort för ekipaget och tid nummer två läggs på ett eget protokoll. På så sätt kan ekipaget starta i båda klasserna utan att få någon nackdel i allrounden eller lära sig olika banor.

Övrigt Junior/Unghäst/Allrounden/

I bruksridning och brukskörning vill vi bara förtydliga att banorna kommer vara lättare. Därav kommer separata bangenomgångar SM gentemot Junior/Unghäst/Allrounden att genomföras.

Placeringsregler (SvTR TR I)

I varje klass/kategori räknas ett visst antal ekipage som placerade. 

Detta antal är beroende av antalet starter och utgör: 

Startande Placerade 

2-4 st            1 st

5-8 st            2 st

9-12 st          3 st

13-16 st        4 st samt därefter en placerad per var 4:e startande. 

För att räknas som tävlingsklass ska minst två startande finnas. OBS! Se regler för unghästchampionat och junior nedan! 

För att bli placerad måste ekipaget ha fullföljt klassen.

Unghästchampionat & Junior

Ibland förekommer det att det är få starter i klasserna. För att bli segrare vid ensam start krävs resultat enligt kvalregler i respektive gren.

Unghästchampionat - Enligt kvalregler TR
Hoppning: 0 fel på hinder och tid
Dressyr: 55 %
Bruks: utan U
Precision: 6 fel på hinder, inga tidsfel

Junior - Enligt kvalregler TR

Hoppning: 0 fel på hinder och tid
Dressyr: 55%
Bruks: utan U
Precision: 6 fel på hinder, inga tidsfel 

Joker Örebro 2016
Joker Örebro 2016