Boxar och kartor

Här nedan finner du stallkartor, boxplaceringar & skisser över anläggningen. Det finns en speciell vägkarta som beskriver vägarna till tävlingsbanorna. Kolla dessa och se till att följa skyltarna. 

Er hästnamn står på boxen ni blivit tilldelad .Vi vill att ni skriver dit telefonnummer till person vi kan kontakta om det är något. 

Boxarna skall mockas ur helt och hållet innan ni lämnar anläggningen, om inget annat anges. Följs det ej debiteras den som bokat 1000 kr/box.

 Dem boxar som står tomma önskar vi att man ställer in utrustning i om möjligt. Detta av säkerhetsskäl ifall någon häst skulle komma lös eller om det börjar brinna.