Boxar och kartor

 Här finner du stallkartor, boxplaceringar & skisser över anläggningen

Er hästnamn står på boxen ni blivit tilldelad .Vi vill att ni skriver dit telefonnummer till person vi kan kontakta om det är något. 

Boxarna skall mockas ur helt och hållet innan ni lämnar anläggningen, om inget annat anges. Följs det ej debiteras den som bokat 500 kr/box.